ירושלים בית וגן
בית וגן
142 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
3,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 16
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 17
304 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 7
143 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,790,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
135 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
155 מר
5
3,060,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 59
100 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
131 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
156 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 18
130 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 1
118 מר
5
2,950,000 ₪
 
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
112 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 20
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
83 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
125 מר
5
ירושלים בית וגן
קאסוטו
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
88 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
130 מר
5
3,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
ח.ד. שחר 15
160 מר
5
4,680,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 1
134 מר
5
3,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
108 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
83 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
125 מר
5
ירושלים בית וגן
בית וגן
116 מר
5
3,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
85 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 29
165 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 53
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
125 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
139 מר
5
4,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
126 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
125 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
108 מר
5
2,880,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 17
108 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 37
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 17
108 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 89
140 מר
5
3,450,000 ₪