ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
95 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
126 מר
4.5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 129
110 מר
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
88 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
100 מר
4.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 96
52 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4.5
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
87 מר
4.5
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 16
110 מר
4.5
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
83 מר
4.5
2,280,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 80
95 מר
4.5
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 80
95 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
95 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
4.5
2,800,000 ₪