ירושלים בית וגן
החיד"א
75 מר
4
1,970,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 12
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 12
100 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
118 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 7
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
115 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
106 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 5
104 מר
4
3,170,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
ירושלים בית וגן
החיד"א 29
98 מר
4
2,695,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
85 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
105 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
97 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
105 מר
4
2,720,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
300 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
89 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 60
110 מר
4
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
84 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 45
100 מר
4
2,110,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 111
91 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110 מר
4
2,275,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 16
85 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 39
73 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 6
100 מר
4
1,234,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
105 מר
4
4,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
98 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 16
95 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
105 מר
4
3,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 8
100 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 45
71 מר
4
2,370,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 22
235 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
80 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
80 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
110 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
95 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 1111
90 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
170 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
4
2,640,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 1
97 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
100 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 48
95 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 5
104 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
87 מר
4
2,250,000 ₪