ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 104
110 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 16
95 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
93 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 69
81 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 45
71 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 23
75 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 23
75 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 1
110 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 54
85 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
81 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
89 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 25
100 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 52
96 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4
ירושלים בית וגן
החיד"א 1
80 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
12 מר
4
2,470,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,960,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 60
110 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
84 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
4
2,855,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 5
85 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 49
90 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
90 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
84 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 25
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 54
85 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 37
70 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 90
90 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 43
74 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
78 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 37
70 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
4
3,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 29
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
140 מר
4
3,170,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
100 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 60
110 מר
4
ירושלים בית וגן
 
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
85 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
76 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
120 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
77 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
96 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
94 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
95 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 127
100 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
195 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
92 מר
4
2,460,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
85 מר
4
2,225,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
88 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
130 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
90 מר
4
2,340,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
84 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
100 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
ליאו ויסמן
90 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
98 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
101 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
116 מר
4
2,980,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
103 מר
4
2,195,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
92 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 23
95 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 23
75 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 29
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
100 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
12 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
78 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
4
2,955,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
85 מר
4
2,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
103 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
85 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
4
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
 
85 מר
4
2,300,000 ₪