ירושלים בית וגן
בית וגן
142 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
56 מר
3
1,890,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
80 מר
3.5
1,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 29
167 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 15
60 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 81
105 מר
4.5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
116 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
180 מר
6
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4.5
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
116 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 46
70 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 68
55 מר
2.5
2,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
50 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 4
103 מר
5.5
2,540,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 60
110 מר
4
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
91 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 22
235 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 12
170 מר
7
4,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
240 מר
7
7,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
75 מר
4
2,070,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
60 מר
3
2,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
131 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 7
143 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 16
100 מר
4.5
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
84 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
105 מר
4
3,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
135 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
40 מר
2.5
1,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
190 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
170 מר
6
4,650,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
140 מר
6
4,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,790,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
110 מר
4
2,275,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
75 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
85 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
78 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
175 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
40 מר
2
1,325,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
3,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
90 מר
3.5
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 31
220 מר
8
4,790,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 20
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
155 מר
5
3,060,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
3
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
108 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 59
100 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
67 מר
3
1,930,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 129
110 מר
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
74 מר
3
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 10
300 מר
6.5
4,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 12
100 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 39
87 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
230 מר
8
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
165 מר
6
4,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
90 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
6
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
160 מר
7
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 15
1 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
57 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
95 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
4
2,640,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 45
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
88 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
80 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
80 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 70
71 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
185 מר
6
5,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
82 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 29
106 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
95 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 21
85 מר
3.5
2,175,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 1
134 מר
5
3,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
91 מר
4.5
2,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
1 מר
1
10,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 25
100 מר
4
2,700,000 ₪