ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
140 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
75 מר
4
1,970,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 15
60 מר
3.5
1,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
90 מר
3.5
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
142 מר
5
3,575,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
70 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 12
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 7
143 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
60 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 22
100 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
60 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
40 מר
2
1,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 59
100 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 117
85 מר
3.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 10
50 מר
3
1,660,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
104 מר
5.5
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 1
149 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 16
135 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד''א
135 מר
3,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 12
100 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 12
137 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
5
3,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 9 9
200 מר
8
6,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
78 מר
3
2,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 85
115 מר
4.5
2,960,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך דובדבני 25
2 מר
8
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 29
167 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך דובדבני 23
1 מר
7
ירושלים בית וגן
אליעזרי 9
200 מר
8
6,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
74 מר
3.5
1,890,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין 6
180 מר
6
3,700,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
88 מר
3.5
2,450,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
108 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
118 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 12
170 מר
7
4,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 4
103 מר
5.5
2,550,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 68
63 מר
2.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
79 מר
3.5
1,890,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
90 מר
3.5
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 7
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
190 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 51
200 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 9
1 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
85 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
150 מר
5
3,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 1
134 מר
5
3,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 68
55 מר
2.5
1,940,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 46
70 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
89 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
ירושלים בית וגן
בית וגן
250 מר
3,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
165 מר
6
4,249,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 10
320 מר
6.5
4,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 10
50 מר
3
1,730,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך דובדבני
400 מר
10
6,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
106 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
160 מר
7
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
115 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
170 מר
7
4,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
אליעזרי 5
104 מר
4
3,170,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
208 מר
8
5,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
130 מר
5
3,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
75 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
60 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,570,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
97 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 60
110 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
6
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
84 מר
4
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
116 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
74 מר
3
2,190,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 29
80 מר
3
2,395,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
105 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
180 מר
6
4,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
40 מר
2.5
1,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 29
98 מר
4
2,695,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 29
142 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי
300 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
200 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
131 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
125 מר
5
2,565,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4.5
2,690,000 ₪