ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 64
78 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 21
85 מר
3.5
2,175,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 104
110 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
142 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 68
55 מר
2.5
2,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 17
304 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 15
60 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 16
95 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
116 מר
5
3,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
93 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 4
103 מר
5.5
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 129
110 מר
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 18
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 69
81 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 10
300 מר
6.5
4,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
95 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 45
71 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
90 מר
4.5
2,690,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
150 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 23
75 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 23
75 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי
65 מר
3
2,090,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
110 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
5
3,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
131 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
156 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
135 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 59
100 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 1
110 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
150 מר
6
2,940,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 14
60 מר
3
2,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
85 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 9
1 מר
3
ירושלים בית וגן
בית וגן 54
85 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
81 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 16
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
חיים מיכל מיכלין
89 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך דובדבני
400 מר
12
7,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
110 מר
4.5
2,780,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 4
44 מר
2.5
1,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
2,790,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 13
90 מר
3.5
2,290,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
140 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה
108 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 70
71 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 25
100 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הפסגה 69
71 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 1
118 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
160 מר
7
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
83 מר
4.5
2,280,000 ₪
 
ירושלים בית וגן
בית וגן
74 מר
3
2,150,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
115 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
113 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 20
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
112 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
130 מר
6
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
ברוך צוקרמן 13
60 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 2
83 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 80
95 מר
4.5
2,380,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
100 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
240 מר
7
7,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 52
96 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
125 מר
5
ירושלים בית וגן
קאסוטו
165 מר
6
4,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
150 מר
5
4,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 21
77 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
88 מר
4
ירושלים בית וגן
זאב חקלאי 15
1 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 46
88 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
א.י. שחראי 18
95 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 18
130 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א 1
80 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב פרנק 29
165 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 53
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 29
200 מר
7
4,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו
165 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית וגן
קאסוטו 7
143 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים בית וגן
יוסף חכמי 35
70 מר
5.5
4,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
75 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל 97
130 מר
5
3,080,000 ₪
ירושלים בית וגן
החיד"א
12 מר
4
2,470,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
240 מר
7
7,200,000 ₪
ירושלים בית וגן
ח.ד. שחר 15
160 מר
5
4,680,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
70 מר
4
1,960,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן 6
95 מר
4
4,050,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
2 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים בית וגן
בית וגן
500 מר
7
9,000,000 ₪
ירושלים בית וגן
הרב עוזיאל
84 מר
4