ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
110 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 24
60 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
170 מר
5.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
155 מר
6
2,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
130 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק 12
107 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
110 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 33
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 111
200 מר
6
2,650,000 ₪