ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
15 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
12 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
130 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 15
90 מר
3
1,640,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 19
120 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
160 מר
6.5
3,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 94
12 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 13
165 מר
5
2,899,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
106 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
120 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
110 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,695,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
90 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
108 מר
4
1,840,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 11
160 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 1
96 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
110 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 1
165 מר
4.5
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 21
115 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 10
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
180 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
28 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 31
297 מר
4.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
8 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 31
84 מר
4
1,560,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 2
140 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 3
100 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
93 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
94 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 112
75 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 33
95 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 14
91 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
94 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
104 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
93 מר
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 4
142 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 29
117 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
100 מר
5
2,030,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
110 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 24
90 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
107 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 5
200 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
105 מר
4
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 29
90 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 3
120 מר
6.5
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 26
115 מר
4.5
2,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 18
74 מר
3
1,720,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 12
112 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 47
124 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 7
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 8
86 מר
3
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14 14
108 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 66 66
137 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
105 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
150 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
103 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 31
111 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
90 מר
4
1,915,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 21
130 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
115 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
127 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 7
118 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש
85 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
90 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
98 מר
4
1,745,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
78 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
160 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
113 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן
110 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
130 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1 1
110 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב ניסים יצחק 66
137 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
95 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
97 מר
4
1,930,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 5 5
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
119 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
150 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
6
2,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
170 מר
6
3,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
85 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 33
89 מר
4
1,810,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 49
95 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 31
93 מר
4
1,840,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
112 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
70 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 1
90 מר
4
1,720,000 ₪