ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 13
165 מר
5
2,920,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 2
140 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 90
120 מר
5
2,220,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 33
89 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 38
110 מר
4
1,710,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
110 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
98 מר
4
1,775,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
92 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
119 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
110 מר
4
1,940,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
90 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 3
135 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
110 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 31
111 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
90 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
150 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
103 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
78 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
118 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
96 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 31
93 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
90 מר
4
1,915,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 20
180 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 24
60 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
113 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 17 17
100 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 17 17
2,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד 15
90 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 19
110 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
100 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
150 מר
6
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 7
118 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
105 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 31
87 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
110 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
112 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 30
100 מר
4.5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
120 מר
4
2,320,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
130 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
127 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
134 מר
5
2,060,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
150 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 3
31 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 21
130 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 54
135 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 15
95 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
92 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
170 מר
5.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
97 מר
4
1,930,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
130 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
95 מר
4
1,930,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
125 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
160 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 10
110 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 4
109 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
85 מר
3
1,615,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
135 מר
6
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק 12
107 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 33 33
103 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
90 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש
85 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
130 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
115 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 10
78 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
156 מר
6
2,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
177 מר
5.5
2,120,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 33 33
103 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 31
72 מר
3
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אברהם מרדכי ווינגרטן 1
27 מר
4
1,799,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
90 מר
4
1,895,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 46
210 מר
7
2,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שלמה באום
180 מר
7
3,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
110 מר
5
2,020,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 6
110 מר
4
2,000,185 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן
110 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 7
83 מר
3.5
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 3
112 מר
4
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
110 מר
5
700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
6
2,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן
100 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
95 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
85 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
100 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
85 מר
4
1,740,000 ₪