ירושלים גבעת משואה
דהומיי 9
120 מר
5
2,000,070 ₪
ירושלים גבעת משואה
הרקפת 5
117 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
לאה פורת 7
126 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו 7
149 מר
5
3,890,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 34
130 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב צור
130 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 39
122 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
125 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו 13
120 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יורם רונן
118 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
400 מר
5
3,190,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האביבית
116 מר
5
2,690,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב צור 31
130 מר
5
3,330,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
דהומיי 2
115 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
110 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יהושע ביצור
104 מר
5
2,690,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
פרופ' יעקב פולוצקי 25
110 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור 13
240 מר
5
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו 7 7
149 מר
5
3,890,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האביבית 7
110 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב צור
119 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
110 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 21
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
138 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האביבית
25 מר
5
2,625,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו
130 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האביבית
130 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
גרטרוד קראוס 12
128 מר
5
3,499,900 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 49
110 מר
5
2,870,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
פרופ' יעקב פולוצקי 25
110 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו
130 מר
5
3,380,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
140 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו 11
130 מר
5
3,380,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון 3
100 מר
5
2,360,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 69
135 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
115 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 202
80 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 31
119 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יצחק שלו 11
130 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 39
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
פרופ' יעקב פולוצקי 25
123 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 27
120 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האביבית
130 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 21
130 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור 8
110 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הרקפת
120 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון
100 מר
5
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
100 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 4
105 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
126 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסייפן
120 מר
5
ירושלים גבעת משואה
דהומיי 2
115 מר
5
ירושלים גבעת משואה
דהומיי 9
112 מר
5
2,000,070 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 108
120 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 108 108
120 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 29
119 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסייפן
120 מר
5