ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 38
100 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
100 מר
4
2,375,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון
98 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
120 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 110
92 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון
75 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 124
100 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור
132 מר
4
3,280,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
מיס לנדאו 9
82 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
מיס לנדאו
95 מר
4
2,045,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 31
102 מר
4
2,440,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 1
81 מר
4
1,648,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
105 מר
4
2,170,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
125 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האחות זלמה
110 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
מקסיקו 15
76 מר
4
1,660,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 57
121 מר
4
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
107 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
90 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 38
94 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
מקסיקו 19
75 מר
4
170,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 120
61 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 24
90 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
105 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 38
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 38
11 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
גרטרוד קראוס 4
110 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 40
85 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 29
108 מר
4
2,325,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
120 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אל סלוודור 19
136 מר
4
3,280,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
110 מר
4
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 116
109 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 29
76 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 22
90 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 35
70 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 36
97 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסיפן
100 מר
4
2,030,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון 9
80 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
130 מר
4
3,700,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 18
90 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 1
85 מר
4
1,648,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
120 מר
4
ירושלים גבעת משואה
האחות זלמה 18
170 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 17
90 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
האחות זלמה
90 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
110 מר
4
ירושלים גבעת משואה
הנורית
90 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 65
115 מר
4
2,520,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 1
90 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
100 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 23
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
100 מר
4
1,960,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 38
106 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 102
61 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
100 מר
4
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
110 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הסביון 5
98 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 36
104 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 31
102 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
100 מר
4
2,890,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין
115 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יעקב אלעזר 27
105 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 18
90 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה
61 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 79
104 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
אריה דולצ'ין 46
90 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 38
102 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
קוסטה ריקה 85
112 מר
4
2,700,000 ₪