ירושלים תלפיות מזרח
יעקב רז 3
190 מר
6
3,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 27
250 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 38
40 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי
100 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
65 מר
3
1,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
60 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 9
60 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 504
80 מר
4
1,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 6
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 619
280 מר
6
2,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
75 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
110 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
85 מר
4
1,499,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי 22
65 מר
3.5
1,680,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 24
80 מר
4
1,485,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
78 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 22
140 מר
3.5
1,670,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 32
100 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 1
80 מר
3
1,680,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 3
72 מר
3
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 47
170 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 24
78 מר
4
1,435,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 38
117 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
93 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבו רביע 8
93 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 6
175 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 36
118 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
100 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
65 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 47
170 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
85 מר
4
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
44 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 10
78 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ 11
135 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דוד רזיאל
110 מר
2,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 25
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 22
240 מר
4.5
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
100 מר
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבו רביע 8
98 מר
4
1,540,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 24
75 מר
2
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
50 מר
1,195,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
גרונר דב
60 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
גרונר דב 15
65 מר
3
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 614
70 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 26 26
310 מר
6
2,570,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
80 מר
4
1,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 13
60 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
73 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 35
4 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
1 מר
2
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
30 מר
1
870,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 401
248 מר
5.5
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
85 מר
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
57 מר
3
1,099,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 14
90 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי 1
94 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 36
120 מר
5
2,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 2
83 מר
3.5
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
65 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ 11
97 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 38
121 מר
4.5
2,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלומו בן יוסף 13 13
125 מר
5.5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 38
143 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו מני 12
50 מר
2
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו מני 12
125 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה מרזוק
76 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
140 מר
6
2,990,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל
176 מר
6
3,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
63 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 22
121 מר
5.5
2,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
86 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
110 מר
5
2,075,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 59
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
70 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
63 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 132
157 מר
6
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 15
121 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
54 מר
2
1,130,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
85 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
1,595,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
52 מר
2
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
80 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי
110 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
85 מר
4.5
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
88 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
95 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 7
70 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
55 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר
65 מר
3
1,460,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 132
104 מר
4
1,540,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שמואל עזר
62 מר
3
1,350,000 ₪