ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 47
40 מר
3
1,530,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 19
63 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יעקב רז 3
190 מר
6
3,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 38
143 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 59
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 36
154 מר
6.5
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 15
121 מר
4.5
2,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
57 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
86 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 27
260 מר
6
4,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
44 מר
2
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
63 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 25
90 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
90 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 266
105 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה מרזוק
76 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין
130 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
82 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 18
125 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין
130 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
52 מר
2
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 621
140 מר
5.5
2,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
54 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
87 מר
4
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 612
70 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 132
104 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 22
120 מר
5.5
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ
120 מר
4
3,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
80 מר
4
1,470,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 132
157 מר
6
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יעקב וייס
100 מר
4.5
1,370,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 8 8
70 מר
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
85 מר
4.5
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שמואל עזר
62 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 243
47 מר
2.5
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
84 מר
4.5
1,430,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
75 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
155 מר
6
2,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
63 מר
3
1,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
60 מר
3
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
88 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
75 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 242
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
75 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
88 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
85 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
65 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
81 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
64 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
95 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
60 מר
3
1,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי
110 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
75 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
50 מר
2.5
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי
110 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר
94 מר
4
1,360,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
75 מר
4
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר
36 מר
2
980,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 16
89 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 38
120 מר
4.5
2,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
160 מר
6
2,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 303
80 מר
4
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
88 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 26
93 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 231
65 מר
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
65 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 500
80 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
54 מר
2.5
1,080,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
84 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
140 מר
6
2,990,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
67 מר
3
1,270,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 264
115 מר
5.5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
113 מר
5
1,940,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
63 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר
71 מר
3
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 20
125 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
84 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 12
100 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר
65 מר
3
1,460,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 7
70 מר
3
1,355,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28
135 מר
6
2,470,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 8
180 מר
7
3,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 236
57 מר
3
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
72 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
115 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 1
95 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
85 מר
4
1,440,000 ₪