ירושלים פסגת זאב מרכז
חטיבת גבעתי 5
80 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
סיירת גולני 20
170 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב 4
80 מר
3
1,570,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
יעקב יהושע
250 מר
7
3,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 45
70 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
פלוגת הטנקים הירושלמית 14
160 מר
6
3,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל הקשר 14
110 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
פלוגת הטנקים הירושלמית 8
120 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב 15
70 מר
3
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
76 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית 26
52 מר
2
1,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר 1
60 מר
4
1,945,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב 2
70 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית
135 מר
5
1,870,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 41
70 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 12
70 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסייר
115 מר
5
1,910,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אריה אלטמן 18
67 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד מכמש 9
135 מר
6
2,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הניידות 19
218 מר
6
2,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד חרמש 22
80 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
70 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
יעקב יהושע
160 מר
5.5
3,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
90 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
פלוגת הטנקים הירושלמית 1
250 מר
6
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד חרמש
100 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
התותחן 8
126 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד חרמש 21
80 מר
3
1,560,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 0000
85 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר 15
79 מר
4
1,499,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
משטרת היישובים
90 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל הקשר 8
162 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
פרופ' יעקב פולוצקי 21
260 מר
6
3,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסייר
120 מר
5
1,910,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
שדרות סיירת דוכיפת 13
150 מר
3.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אורי בר און 1
500 מר
8
3,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
התותחן
105 מר
3.5
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
פרופ' יעקב פולוצקי 21
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אריה אלטמן
96 מר
4
1,960,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית
9 מר
3.5
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 52
100 מר
4
1,840,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 9
65 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים פזנר
220 מר
5.5
2,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
55 מר
2
1,190,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר
60 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 1
95 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב
70 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הרב חיים הלר 3
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 40
75 מר
3
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 22
105 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
93 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית 23
111 מר
5.5
1,820,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב 8
91 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
התותחן
90 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
משטרת היישובים 1
80 מר
3.5
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים פזנר 24
100 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 25
53 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 7
68 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אריה אלטמן
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
יעקב יהושע 19
250 מר
6
2,995,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית
115 מר
5
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים לסקוב
75 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
משטרת היישובים 4
100 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית 32
50 מר
4
1,470,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
סיירת גולני 22
80 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית 9
80 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסייר
120 מר
5
1,910,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
סיירת גולני
110 מר
5
1,960,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
שדרות סיירת דוכיפת 1
450 מר
7
5,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה
90 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית
69 מר
3
1,395,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אמרי קלמן 1
102 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר 1111
115 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 48
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר 1
61 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה
100 מר
4
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר
90 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אורי בן ארי 21
150 מר
6.5
2,330,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר
50 מר
2
980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיים פזנר 29
70 מר
3
1,510,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
אריה אלטמן 10
92 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד מכמש 4
90 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הגדוד החמישי 4
140 מר
5.5
2,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית 5
1 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד חרמש 21
102 מר
5
1,960,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הסיירת הירושלמית
130 מר
5.5
1,890,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האויר
3
1,530,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר 43
76 מר
3
1,415,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
שדרות סיירת דוכיפת 25
80 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
חיל האוויר 11
55 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 10
80 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר
90 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הרב חיים הלר 20
200 מר
3.5
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
השישה עשר
88 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
גדוד חרמש 21
80 מר
3
1,620,000 ₪