ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
164 מר
5
4,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5.5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5.5
6,990,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
270 מר
8
4,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הירמוך
92 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת
60 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
www.yokra-estate.co.il
238 מר
6
7,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
220 מר
7
9,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
220 מר
7
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
240 מר
7
14,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4.5
1,600,000 ₪