ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
7
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
7
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
4
4,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
50 מר
2.5
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
63 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4.5
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
52 מר
2
2,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,375,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
126 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
350 מר
10
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,970,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
240 מר
5
7,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
50 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
115 מר
3
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
5.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 15
85 מר
3
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
6
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
112 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
66 מר
3.5
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5.5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
115 מר
4.5
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
98 מר
4
1,460,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יוסף חיים
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הגלבוע
220 מר
6.5
5,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
315 מר
9
5,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5.5
6,990,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
150 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
6
2,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,525,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
295 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
160 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
270 מר
8
4,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
73 מר
3
1,515,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
55 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
116 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
9 מר
3
2,285,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
63 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
132 מר
5
4,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4.5
1,460,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה 1
170 מר
7
3,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
83 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
170 מר
7
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
100 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
100 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הירמוך
92 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
88 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
150 מר
5.5
4,450,000 ₪