ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
3,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
160 מר
6
5,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
160 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
6
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140 מר
6
2,220,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
6
2,145,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
6
2,145,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
6
2,480,000 ₪