ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
160 מר
6
4,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
6
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
160 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
170 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
6
2,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
160 מר
6
3,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן
142 מר
6
2,999,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
320 מר
6
ירושלים מחנה יהודה
www.yokra-estate.co.il
238 מר
6
7,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
18 126
200 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
350 מר
6
4,300,000 ₪