ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 24
145 מר
5
2,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
119 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
240 מר
5
7,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
132 מר
5
4,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
126 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
116 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
150 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,970,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
125 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
150 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
128 מר
5
5,760,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
125 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
30 30
140 מר
5
2,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
118 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
157 מר
5
5,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
300 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
150 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
240 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
160 מר
5
3,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
230 מר
5
4,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 12
180 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
5
2,140,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
רמה
206 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
5
1,899,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת 28
126 מר
5
3,575,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
5
2,000,000 ₪