ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,495,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון 13
80 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
98 מר
4
1,875,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב אריה גולדקנופף 6
118 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
94 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה 10
95 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מזור 3
145 מר
4
3,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 2
130 מר
4
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 20
220 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
2,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
114 מר
4
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
83 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
80 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
91 מר
4
1,445,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
78 מר
4
1,499,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב אריה גולדקנופף 8
109 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
73 מר
4
1,349,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
4,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
88 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
88 מר
4
1,679,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
4
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
111 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יוסף חיים
90 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
80 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
117 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה 32
90 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
98 מר
4
1,435,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,610,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,640,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
295 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 151
147 מר
4
6,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
4
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שלום סיוון 1
5 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4