ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
295 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
86 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
4
4,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יוסף חיים
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
88 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
100 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
100 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הירמוך
92 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
112 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
88 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
98 מר
4
1,460,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
4
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
93 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
92 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
4
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
89 מר
4
2,520,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס 14
125 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
114 מר
4
5,130,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
173,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 4
127 מר
4
4,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
4
4,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
83 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
100 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,420,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,599,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
97 מר
4
1,660,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
1,685,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
108 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
18 45
110 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,859,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו קורן 26
116 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
1,945,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
4
1,640,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
108 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,685,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 12
106 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,475,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
76 מר
4
1,495,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
110 מר
4
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
6 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,560,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
94 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
95 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
94 מר
4
2,470,000 ₪