ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140
3.5
2,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 9
65
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80
3.5
1,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 74
80
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בן נריה
100
3.5
3,400,000 ₪