ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
75 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 155
88 מר
3.5
3,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
97 מר
3.5
2,850,000 ₪