ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
73 מר
3
1,515,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
115 מר
3
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
80 מר
3
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,375,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
63 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
75 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
80 מר
3
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,525,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
71 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
62 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
91 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 15
85 מר
3
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
80 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
81 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,345,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
רמה
96 מר
3
3,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
55 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
9 מר
3
2,285,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
63 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
64 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
55 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
77 מר
3
2,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
65 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,375,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
70 מר
3
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
87 מר
3
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
95 מר
3
2,060,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
73 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת
60 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
3
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
62 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
57 מר
3
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 74
100 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,480,000 ₪