ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
45 מר
2
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
39 מר
2
1,049,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
41 מר
2
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
52 מר
2
2,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
40 מר
2
1,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
60 מר
2
1,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 32
40 מר
2
1,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
50 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
38 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 12
40 מר
2
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 40
50 מר
2
1,640,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
עובדיה סומך
44 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שיריזלי
40 מר
2
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
42 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הכרמל
50 מר
2
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב שמואל ברוך 9
34 מר
2
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
48 מר
2
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
43 מר
2
1,599,650 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הכרמל
50 מר
2
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב 12
35 מר
2
1,520,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 30
40 מר
2
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
43 מר
2
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב 12
39 מר
2
1,280,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס
40 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס 6
40 מר
2
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 22
60 מר
2
1,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
46 מר
2
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
95 מר
2
2,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
52 מר
2
1,730,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 35
45 מר
2
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
45 מר
2
1,440,000 ₪