ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 15
85 מר
3
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
350 מר
10
4,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
4
4,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
52 מר
2
2,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
5.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
110 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
88 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
295 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
55 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
88 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
96 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72 מר
3.5
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
150 מר
5.5
4,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
86 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
64 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
6
2,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5.5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
132 מר
5
4,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
100 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
93 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
עינים למשפט
67 מר
800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
90 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
92 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,375,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 40
50 מר
2
1,640,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
126 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
170 מר
7
ירושלים מחנה יהודה
גילה
125 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
66 מר
3.5
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
10 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל
75 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
10 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
4
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
5
3,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
160 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,345,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
7
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
55 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
100 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
270 מר
8
4,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
75 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
125 מר
5
3,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
50 מר
2.5
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 30
40 מר
2
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה 1
170 מר
7
3,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס 14
125 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
91 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
89 מר
4
2,520,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
50 מר
2.5
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120 מר
4
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
145 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
73 מר
3
1,515,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
170 מר
7
2,630,000 ₪