ירושלים מחנה יהודה
גילה
70
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב יצחק בראשי 16
95
4
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
45
2
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מזור
95
4
3,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
חכם שלום
49
2
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בצלאל 30
40
2.5
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
באר שבע
57
3
1,820,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת 8
72
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90
4.5
2,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
55
3
1,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 40
65
3
ירושלים מחנה יהודה
עץ חיים 2
31
2
1,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
350
8
4,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
82
4
1,499,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
האשכול 6
69
3
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל 5
90
4
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90
4
1,495,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135
5
3,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב חיים אבולעפיה
60
3
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
132
5
2,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
29
1.5
1,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 9
65
3
2,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
זכרון טוביה 28
250
6
7,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 64
49
3
1,530,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
210
5
9,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב חיים אבולעפיה
55
2
1,980,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180
7
2,640,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
רמה 9
120
5
3,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80
3.5
1,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שדרות בן צבי
87
4
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
עץ חיים
30
1.5
1,090,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 40
50
2
2,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
115
4
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
120
5
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
130
5
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח 2
55
2
2,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
50
3
1,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יוסף חיים 22
85
4
2,670,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב שמואל ברוך 1
114
5
3,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת 11
56
3
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 40
65
3
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן 12
45
3
1,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100
4
3,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב יצחק בראשי
40
3
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
100
4.5
2,050,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 9
65
3.5
2,290,000 ₪