ירושלים מחנה יהודה
גילה
100 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
110 מר
4.5
4,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
108 מר
4.5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 32
40 מר
2
1,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
136 מר
5
2,780,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
94 מר
4
2,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
4.5
2,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 11
35 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
105 מר
4.5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
119 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 24
145 מר
5
2,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
7
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
115 מר
3
2,900,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
126 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה 1
170 מר
7
3,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
50 מר
2.5
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
218 מר
6
4,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
68 מר
3
1,399,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
132 מר
5
4,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
130 מר
4
4,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
180 מר
7
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 61
45 מר
2
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
350 מר
8
4,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
100 מר
4.5
5,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85 מר
3.5
2,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,249,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 1
140 מר
5
2,770,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 84
50 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
135 מר
5
3,800,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
29 מר
1.5
1,145,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
75 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
78 מר
4
1,499,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מורדות ארנונה
150 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
80 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
רבי אריה 27
110 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
95 מר
10
3,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
135 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב 10
53 מר
2
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
97 מר
3
1,920,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן
40 מר
2
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
דוד אבישר
50 מר
2.5
1,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 64
43 מר
2
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת 1111
124 מר
5
3,550,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
תלפיות
73 מר
3
1,890,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
114 מר
4
4,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
132 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
64 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
ירושלים מחנה יהודה
גילה
62 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
62 מר
2
1,830,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנון
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
130 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 6
240 מר
5
7,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
48 מר
2
2,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
92 מר
4.5
1,670,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
85 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס
172 מר
5,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3
1,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
75 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
88 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
זכרון טוביה 19
130 מר
9,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
63 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 3
61 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
האשכול
22 מר
1
1,060,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
120 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
105 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
95 מר
4.5
1,460,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
62 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ביבאס 14
200 מר
7
3,500,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
130 מר
6
2,145,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
140 מר
4
4,470,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
67 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,650,000 ₪