ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 24
126 מר
5
2,090,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 26
137 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 26
100 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון 25
115 מר
5
2,560,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 9
70 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
30 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 42
125 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
50 מר
5
1,760,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
118 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
98 מר
5
1,740,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
127 מר
5
2,060,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
127 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
135 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 1
308 מר
5
2,295,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 18
120 מר
5
2,000,020 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 14
160 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
110 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 30
50 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 16
125 מר
5
200,050 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 13
126 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
125 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 34
190 מר
5
2,000,050 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
115 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 24
140 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
120 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 43
120 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
פאול גרינינגר 25
250 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 24
140 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס
110 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 1
130 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 4
114 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 26
137 מר
5
1,970,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
140 מר
5
2,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 22
114 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
100 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 30
140 מר
5
1,920,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 86
120 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 30 30
5
2,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 14
1 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 32
120 מר
5
1,930,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין
125 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 9
114 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 46
127 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 183
120 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 16
100 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 28
140 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
115 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
120 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
135 מר
5
2,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
120 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
114 מר
5
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן
115 מר
5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
140 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 169
140 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 6
98 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון 21
134 מר
5
2,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
119 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
150 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 38
119 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
119 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
138 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 167
130 מר
5
2,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 17
125 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 9
114 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
235 מר
5
3,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 10
130 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון 23
160 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,030,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 28
119 מר
5
1,997,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 9
114 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
140 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,520,000 ₪