ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן
108 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 26
100 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן
112 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 10
120 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
75 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45
94 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
30 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 21
80 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 10 10
78 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס
100 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 20
84 מר
3.5
1,460,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 24
74 מר
3
1,570,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 9
114 מר
5
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 34
90 מר
3
1,960,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 34
74 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
98 מר
5
1,740,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 24
140 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 10
78 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 110
110 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 96
100 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45 45
94 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 18
9 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 16
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 25
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
97 מר
3.5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 22
14 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
80 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 29
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
74 מר
3.5
1,380,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 33
130 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 19
97 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 44
90 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
70 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 14
80 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45
94 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
127 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
173 מר
6
2,040,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
140 מר
5
2,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 100
250 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 1
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 12
104 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
115 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
135 מר
6
1,970,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 19
85 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דוד פדרמן 4
103 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 157
100 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 21
58 מר
3
1,375,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 153
86 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
130 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 26
140 מר
5.5
2,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
פאול גרינינגר
140 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
6
2,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 9
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
140 מר
7
2,790,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 37
77 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
54 מר
2
1,240,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 24
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 37
160 מר
6
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
88 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 120
65 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 30
132 מר
5.5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 42 42
115 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45 45
94 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 30
168 מר
5
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 19 19
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 24
140 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 18
85 מר
3.5
1,570,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 6
40 מר
5
1,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 19
60 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
12 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29 29
74 מר
2
1,240,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
127 מר
5
2,060,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 12
96 מר
5
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45
94 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
81 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
110 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
138 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס
110 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 5
200 מר
7
4,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
80 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 26
90 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 35
77 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 23
74 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 20
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 34
151 מר
5
2,130,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 51
100 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמחת כהן 10
90 מר
4.5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
140 מר
7
3,333,333 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
80 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
118 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
80 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 5
70 מר
3
1,350,000 ₪