ירושלים
da 23
7360000 מר
1
ירושלים
יאנוש קורצ'אק 00
635 מר
2,800,000 ₪
ירושלים
האדמו''ר רבי שלמה 148 148
2148 מר