מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
151 מר
6
3,250,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
320 מר
8
4,200,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
301 מר
6
3,050,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
258 מר
8
3,200,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
129 מר
5.5
3,150,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
410 מר
7
4,750,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
67 מר
4
3,300,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
350 מר
10
3,500,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
90 מר
3
1,850,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
110 מר
4.5
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
424 מר
6
3,800,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
151 מר
5
3,250,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
390 מר
4
2,980,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
375 מר
7
3,500,000 ₪
מבשרת ציון מחנה יהודה
מבשרת ירושלים
234 מר
6
3,450,000 ₪