קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
127 מר
4.5
1,460,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 28
123 מר
4.5
1,480,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
120 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4.5
1,465,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 36
122 מר
4.5
1,385,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
128 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
114 מר
4.5
1,600,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 26
118 מר
4.5
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
118 מר
4.5
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 34
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
124 מר
4.5
1,425,005 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 55
119 מר
4.5
1,500,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
130 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 26
115 מר
4.5
1,490,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
108 מר
4.5
1,420,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4.5
1,465,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
124 מר
4.5
1,475,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
118 מר
4.5
1,430,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 00
123 מר
4.5
1,520,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 26
112 מר
4.5
1,430,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
126 מר
4.5
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
118 מר
4.5
1,120,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
117 מר
4.5
1,470,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
140 מר
4.5
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
127 מר
4.5
1,460,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
117 מר
4.5
1,470,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
124 מר
4.5
1,480,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
118 מר
4.5
1,520,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4.5
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
125 מר
4.5
1,490,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
125 מר
4.5
קרית ים סביוני ים
צאלון 34
115 מר
4.5
1,760,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 11
130 מר
4.5
1,450,000 ₪