קרית ים סביוני ים
דולב
115 מר
4
1,199,999 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
170 מר
4
קרית ים סביוני ים
אגוזים 6
110 מר
4
1,350,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
104 מר
4
1,330,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,350,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
120 מר
4
1,780,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,360,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
108 מר
4
1,320,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
110 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
310 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
113 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
108 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
100 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
100 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
226 מר
4
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
112 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 28
114 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
115 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
115 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
112 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
115 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 3
110 מר
4
1,320,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
117 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון
119 מר
4
1,230,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
111 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
111 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 107
115 מר
4
1,280,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 11
115 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
108 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
102 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
110 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
107 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 1
100 מר
4
1,420,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 18
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 7
100 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
110 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
109 מר
4
1,385,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 1
100 מר
4
1,330,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
107 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 6
120 מר
4
1,700,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
100 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
125 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
100 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
121 מר
4
1,460,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
108 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
115 מר
4
1,430,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
120 מר
4
1,780,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
160 מר
4
1,680,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
125 מר
4
1,360,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
260 מר
4
1,730,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
108 מר
4
קרית ים סביוני ים
אילנות
109 מר
4
1,360,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 18
110 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,320,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
110 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 4
100 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון
112 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
107 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
108 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
110 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
110 מר
4
1,245,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
130 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
114 מר
4
1,280,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 34
115 מר
4
1,470,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
121 מר
4
1,470,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 34
120 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 3
114 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 1
110 מר
4
1,430,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 28
114 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 11
110 מר
4
1,350,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 7
110 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
114 מר
4
1,470,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
110 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
113 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
107 מר
4
1,820,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
115 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
117 מר
4
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
160 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
121 מר
4
1,510,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 11
100 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 20
110 מר
4
1,330,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
112 מר
4
1,240,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
107 מר
4
1,820,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
112 מר
4
1,240,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
100 מר
4
1,670,000 ₪