קרית ים סביוני ים
אגוזים 6
87 מר
3
1,160,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
85 מר
3
1,130,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 3
94 מר
3
1,185,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
94 מר
3
1,120,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
94 מר
3
1,120,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
90 מר
3
1,190,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
94 מר
3
1,170,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
97 מר
3
1,190,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
90 מר
3
1,140,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
235 מר
3
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 100
90 מר
3
1,250,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 3
94 מר
3
1,250,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 1
94 מר
3
1,150,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
94 מר
3
1,090,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים
190 מר
3
1,998,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 7
120 מר
3
1,170,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 3
90 מר
3
1,200,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 1
90 מר
3
1,180,000 ₪