קרית ים סביוני ים
אגוזים 3
130 מר
5
1,980,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
170 מר
4
קרית ים סביוני ים
אגוזים 7
110 מר
5
1,550,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
115 מר
4
1,199,999 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 6
110 מר
4
1,350,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 6
87 מר
3
1,160,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,360,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
120 מר
4
1,780,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
121 מר
5
1,530,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,350,000 ₪
קרית ים סביוני ים
מורן 50
164 מר
6
2,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
134 מר
5
1,590,000 ₪
קרית ים סביוני ים
ערמונים 999
191 מר
7
2,100,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
108 מר
4
1,320,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
104 מר
4
1,330,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
110 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
310 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
שיקמים
200 מר
6
1,870,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
113 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
127 מר
4.5
1,460,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
108 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
119 מר
5
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
שיקמים
380 מר
7
1,835,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
100 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים
300 מר
6.5
2,280,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
100 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
226 מר
4
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
112 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4.5
1,465,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 28
114 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
115 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 4
115 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים 1
200 מר
6
2,000,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
120 מר
5
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
115 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
112 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
117 מר
4
קרית ים סביוני ים
ערמונים 300
510 מר
7
2,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 3
110 מר
4
1,320,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 11
115 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
119 מר
4
1,230,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
135 מר
5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
111 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 107
115 מר
4
1,280,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים
367 מר
5.5
2,100,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
111 מר
4
1,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
120 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
ערמונים 120
400 מר
6
2,300,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 36
122 מר
4.5
1,385,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
108 מר
4
קרית ים סביוני ים
צאלון 28
123 מר
4.5
1,480,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
114 מר
4
1,390,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
102 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
140 מר
5
1,485,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
85 מר
3
1,130,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
110 מר
4
1,270,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
114 מר
4.5
1,600,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים
186 מר
7
2,125,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
128 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 1
128 מר
5
1,550,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
שיקמים 44
180 מר
7
2,180,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב 5
107 מר
4
1,670,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
130 מר
5
1,640,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
115 מר
4
1,370,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
128 מר
5
1,550,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 1
100 מר
4
1,420,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
118 מר
4.5
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 18
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 34
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 32
124 מר
4.5
1,425,005 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 26
118 מר
4.5
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 7
130 מר
5
1,480,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים 67
275 מר
5
קרית ים סביוני ים
אילנות 55
119 מר
4.5
1,500,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 7
100 מר
4
1,380,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים 68
157 מר
6
קרית ים סביוני ים
חרובים 1
240 מר
6
2,200,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
124 מר
4.5
1,440,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון 30
120 מר
5
1,590,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
110 מר
4
1,450,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 3
94 מר
3
1,185,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
130 מר
4.5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
חרובים
300 מר
7
1,950,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 9
130 מר
5
1,620,000 ₪
קרית ים סביוני ים
דולב
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים 7
130 מר
5
1,550,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות
109 מר
4
1,385,000 ₪
קרית ים סביוני ים
צאלון
120 מר
4
1,400,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אילנות 1
100 מר
4
1,330,000 ₪
קרית ים סביוני ים
אגוזים
94 מר
3
1,120,000 ₪