פתח תקווה
תקומה, קרית חזני
585 מר
4
3,050,000 ₪
פתח תקווה
תקומה, קרית חזני
585 מר
4
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
מזא"ה
584 מר
4
4,750,000 ₪