פתח תקווה
כפר גנים ג
364 מר
9
פתח תקווה
שלמה מילר
365 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
365 מר
8
4,500,000 ₪