פתח תקווה מרכז העיר צפון
1
1100 מר
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
1100 מר