פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
פרופ' ישראל ייבין
317
6
5,000,000 ₪