פתח תקווה קרית דוד אליעזר
דוד רמז 56
500 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
500 מר
7
פתח תקווה
כפר גנים ג
500 מר
7
אלקנה
 
500 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
8
אלקנה
אלקנה
500 מר
9
2,950,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,700,000 ₪
פתח תקווה
האחים ישראלית
500 מר
3
4,600,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 38
500 מר
7
3,800,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
10
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
500 מר
5
3,250,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,650,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
10
2,550,000 ₪
פתח תקווה
אלישיב 3
500 מר
7
4,180,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה
500 מר
1
3,880,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
500 מר
8
2,400,000 ₪
פתח תקווה
התפוז 23
500 מר
9
5,500,000 ₪
פתח תקווה
הלולב 1
500 מר
8
5,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
500 מר
10
4,400,000 ₪
פתח תקווה
דוד רמז
500 מר
3
2,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
500 מר
8
פתח תקווה
האחים ישראלית
500 מר
5
5,200,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 13
500 מר
9
3,300,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
500 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה
האחים ישראלית 22
500 מר
5.5
5,200,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אידלמן
500 מר
8
אלקנה
 
500 מר
12
2,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
500 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון 19
500 מר
5
3,380,000 ₪
פתח תקווה
אלישיב 3
500 מר
6
4,200,000 ₪