פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים 8
600 מר
8
פתח תקווה רמות ורבר
יל"ג 1
600 מר
10
5,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
600 מר
5
3,700,000 ₪