פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים 21
500 מר
9
3,890,000 ₪