אלקנה
אלקנה
260 מר
6
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
260 מר
5
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
260 מר
9
4,100,000 ₪
אלקנה
505 999
260 מר
6
2,320,000 ₪
פתח תקווה
החרוב 12
260 מר
5
5,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 1000
260 מר
5
פתח תקווה
הרב חנזין 33
260 מר
5.5
300,000 ₪