פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
168 מר
7
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
172 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
4,240,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים א
170 מר
5
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 41
170 מר
5
3,790,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 41
170 מר
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ב
170 מר
6
3,730,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
5
5,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
234 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה
הרב משה צבי נריה
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
170 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
172 מר
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
4,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,790,000 ₪
פתח תקווה
ברוריה בת תרדיון 8
170 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
170 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
170 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה
עזריאל
171 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
170 מר
6
3,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
170 מר
6
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 3
170 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
170 מר
5
3,590,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יחיאל מיכל פינס 18
170 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
170 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
11,111 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 5
170 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
170 מר
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון
170 מר
7
2,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אלחריזי 3
656 מר
5
3,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
170 מר
4
3,690,000 ₪
פתח תקווה
עזריאל
171 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 82
170 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
170 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 100
168 מר
5
4,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 32
170 מר
6.5
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
170 מר
6
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
170 מר
7
2,150,000 ₪
פתח תקווה
בן גוריון כפר גנים ג 28
170 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
168 מר
6
3,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 42
171 מר
6
3,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 23
170 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
170 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי
170 מר
7
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
3,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד 4
170 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
170 מר
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
170 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
120 מר
6
3,100,000 ₪