פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
138
5.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 7
142
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
141
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
140
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
140
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
140
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
140
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
138
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140
6
2,800,000 ₪