פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
142 מר
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
140 מר
5
450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
140 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
140 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
141 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
140 מר
5
2,550,000 ₪