פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 44
140
5.5
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
140
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
142
5
2,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 3
140
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
390
6
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
138
6
2,940,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
141
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
140
5
3,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
138
6
2,910,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
142
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
140
6
2,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
140
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
140
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 6
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
140
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
138
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
390
6
3,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
140
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 1
140
5
3,080,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
140
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
140
6
2,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
שלום שמן
598
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 7
139
6
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142
6
3,025,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142
6
2,980,000 ₪