פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
141 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
142 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
142 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
140 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
142 מר
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל קוז'ידלו
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
4
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
138 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
2
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
138 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
139 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
142 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
142 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
138 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ויצמן
140 מר
6
4,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
141 מר
6
3,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן 4
140 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
140 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
142 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
141 מר
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6