פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 11
138 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
140 מר
6
2,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
140 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
138 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
140 מר
6
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 8
140 מר
5
2,450,000 ₪