פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל
200
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
140
6
2,800,000 ₪