פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה
משה סנה
100
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
110
4.5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
150
5
4,900,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב
101
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103
4
2,095,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם
133
5
2,625,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 12
67
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
175
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
115
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב 3
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
144
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
118
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב
121
5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2 2
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
100
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
130
4.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד 1
108
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב 5
125
5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
שלום שמן
598
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שמעון ויזנטל 3
227
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
158
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
 
146
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
156
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
115
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
145
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קרית הרב סלומון
73
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
 
76
3.5
1,260,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
110
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה
 
125
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
110
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 12
76
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב 11
104
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה
שמעון ויזנטל
105
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
114
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה
סמיר משה נקאש
176
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה
סמיר משה נקאש
133
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 5
150
6
2,600,000 ₪