פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
112 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
158 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
95 מר
3.5
1,575,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
150 מר
5
פתח תקווה
הרב פינטו מסעוד אשר
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
87 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 9
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
97 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 5
93 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
380 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין 9
101 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי 12
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
450 מר
6
5,200,000 ₪
פתח תקווה
ווינברגר 5
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23 23
80 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה
אפעל
89 מר
4
13,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
162 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 10
67 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
132 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
82 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 11
101 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
163 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
97 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה
קופ"ח רוטשילד
88 מר
3
1,440,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
87 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
190 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
125 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
250 מר
7
3,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 4
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
92 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8 8
135 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב משורר ישעיהו 1
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה
יוסף חכם
150 מר
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו 18
100 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
90 מר
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה
נדרש
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
86 מר
3
1,448,000 ₪
פתח תקווה
שקט ונדרש
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
167 מר
6
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
123 מר
4.5
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר שפיה 8
90 מר
3.5
1,840,000 ₪
פתח תקווה
מוסינזון יגאל 3
104 מר
4.5
2,345,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 7 7
92 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 12 12
135 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
100 מר
3.5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 1000
260 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה
הרב משה צבי נריה
125 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
105 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות 2
120 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
167 מר
6
4,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
99 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
115 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מזכרת בתיה
101 מר
4
1,975,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר
133 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
250 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 5
115 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
90 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
110 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 11
78 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
137 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 11
125 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 4
159 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
250 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
105 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
120 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
108 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
118 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
108 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
91 מר
3.5
1,890,000 ₪