פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
85 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס
130 מר
5
פתח תקווה
כפר גנים ב
130 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה
יציאה מהירה ל 471 471
2
1,145,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
140 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר יצחק 24
113 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
135 מר
5
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91 מר
4
1,785,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
120 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 66
144 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
121 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
119 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
106 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
90 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק''ל 37 37
82 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
364 מר
9
פתח תקווה הדר המושבות
עתלית
120 מר
5
2,251,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
116 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
97 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה
מרכז השקט הטוב
90 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
צה"ל 64
160 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה
יוסף חכם
78 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
94 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
134 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6 6
75 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 17 17
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני
127 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר יצחק
113 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
181,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
112 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
105 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פיק"א
115 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
122 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
145 מר
5
4,050,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
צה"ל 64
94 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה
תקומה, קרית חזני
110 מר
5
1,630,000 ₪
פתח תקווה
בן יהודה
90 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קיש
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה
תקומה, קרית חזני
75 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
נקר
7
3,990,000 ₪
פתח תקווה
בן יהודה
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ויצמן
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ב
96 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
88 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 10
80 מר
3.5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין
88 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
130 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
100 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160 מר
5
4,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 6
142 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
180 מר
6
2,095,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 41
170 מר
5
3,790,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
2,099,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
204 מר
8
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
185 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
180 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
110 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
72 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
80 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
90 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
105 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
135 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה
בריגדיר קיש 000
113 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
צוויק
257 מר
7
3,500,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
גדרה
115 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55 55
130 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
75 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 16
120 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
100 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
66 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
115 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 2
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
תל חי
100 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
85 מר
5
2,080,000 ₪