פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 4
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
132 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
190 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
144 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 20
120 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,660,000 ₪