פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 5
120
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
118
4.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
113
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 8
105
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
110
4