פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160
5
4,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
170
6
3,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160
5
4,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 3
130
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
140
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
200
6
4,360,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
170
6
3,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
104
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190
7
4,040,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
170
6
3,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 32
200
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 13
118
3
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190
7
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 5
170
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
319
6
5,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
144
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
250
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 19
190
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 2
170
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
140
6
2,770,000 ₪