פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
150 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
110 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,895,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
118 מר
4.5
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 4
159 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
109 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 14
167 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
156 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
109 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 123
120 מר
4
2,040,000 ₪