פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 16
115 מר
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130 מר
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 16
127 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אברבנאל
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
דגל ראובן 62
107 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סעדיה גאון 13
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
126 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4 4
124 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
132 מר
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
100 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה / אם המושבות החדשה
110 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
100 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 6
130 מר
5.5
2,850,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
75 מר
1,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 26
120 מר
4.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הנביאים 9
94 מר
4
1,899,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
100 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 8
105 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב
120 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
65 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 117
130 מר
5.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
158 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
200 מר
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
2,275,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
136 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
250 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
10 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
60 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
90 מר
4
1,510,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190 מר
7
4,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
115 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 5
129 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר דנקנר 1
125 מר
4.5
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
250 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178 מר
6
3,890,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
דגל ראובן 62
107 מר
5
פתח תקווה
הרב חנזין 2
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
128 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה
ברוריה בת תרדיון 6
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 121
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
136 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
139 מר
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה, אם המושבות החדשה
140 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
180 מר
5
20,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
156 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
210 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה
ווינברגר 5
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה
ווינברגר
100 מר
4
1,895,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
172 מר
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120 מר
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
150 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
135 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
132 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
115 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
190 מר
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
110 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
133 מר
5
2,095,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 121
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 16
127 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה
הרב חנזין 2
100 מר
4
1,775,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
170 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר 61
90 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
113 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה
כפר אברהם
110 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
120 מר
4.5
2,040,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
94 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 65
140 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
דגל ראובן 64
108 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
190 מר
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
118 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שלומציון המלכה 12
100 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
167 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האיריסים
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
156 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה, אם המושבות החדשה
110 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
125 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 33
330 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
74 מר
5
3,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 1
81 מר
3
1,650,000 ₪