פתח תקווה
נוה גן
155 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
83 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר דנקנר 3
150 מר
5
3,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
240 מר
8
3,990,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
143 מר
5.5
2,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
85 מר
3.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
178 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
200 מר
6
פתח תקווה
מבצע דקל 35
152 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 1111
155 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה
ראשון לציון 10
114 מר
4
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
2,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
255 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
142 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
177 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
175 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
400 מר
7
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
85 מר
3.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
156 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
12 מר
4
1,999,990 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
165 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
203 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
150 מר
5
3,560,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
165 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
146 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
270 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
146 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
142 מר
5
3,120,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
143 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
140 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
211 מר
6
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
200 מר
5
3,119,550 ₪