פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
240
11
4,600,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
תורה ועבודה
605
11
4,200,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 7
327
11