פתח תקווה
נוה עוז
450 מר
11
12,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
240 מר
11
4,750,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
500 מר
11
3,700,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
320 מר
11
4,000,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
430 מר
11
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
500 מר
11
4,600,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
430 מר
11